Chirosa


Naše služby

Špecializujeme sa na nasledovné úkony:

Ak si želáte

  • aby operácia prebehla ambulantne, bez nutnosti pobytu v nemocnici,
  • aby ste nečakali na operáciu celé mesiace,/to sa nám pre zvýšený záujem už bohužiaľ nedarí/
  • aby ste Vy rozhodli o termíne operácie,
  • aby ste boli infomormovaní v plnom rozsahu o plánovanej liečbe,
  • aby Vám ochota a odbornosť personálu dávali pocit istoty,
  • aby prostredie, v ktorom sa nachádzate pripomínalo rodinné prostredie,

tak sme pre Vás tá správna voľba. Neváhajte nás kontaktovať…


Hlavné menu: