Chirosa


Hemoroidy

I keď je táto choroba už známa a písomne evidovaná od 5. st. pred n. l., kedy ju poprvýkrát opísal známy starogrécky učenec a lekár Hippokrates, pretrváva i dnes mnoho nejasností, poverí, nepresných názorov a koncepcií na ich vznik, vývoj a liečbu. Samotný názov pochádza zo spojenia dvoch gréckych slov: haema (krv) a rhein (tiecť), čiže tkanivo, z ktorého vyteká krv.

Ako to všetko začína a niekedy aj končí

Štúdie v posledných dvoch desaťročiach ukázali, že pod sliznicou v hornej časti análneho kanála sa nachádza zóna so zvýšeným prekrvením, v ktorej sa nachádzajú cievne pletene kapilár a žíl s výduťami a spojkami medzi tepničkami a žilami. Prívod tepnovej krvi do tejto lokality prichádza z hlavných tepien zásobujúcich konečník - vetvičiek z hornej konečníkovej tepny (ARS), ktoré sú vzájomne poprepájané. Vysoký podiel tepnovej krvi v hemoroidoch sa pri krvácaní z nich prejavuje jasnočerveným sfarbením krvi. V hornej časti análneho kanála je preto mäkké hubovité - cievami prestúpené tkanivo, ktoré je uložené po obvode rovnomerne, ale vzhľadom na valcový profil konečníka sú usporiadané v tvare pozdĺžne uložených rias - vankúšikov tesne u seba. Typické uloženie je, že vpravo sú 2 a vľavo 1. V týchto lokalitách aj nachádzame najčastejšie symptomatické vnútorné hemoroidy. Toto anatomické usporiadanie zabezbečuje vodotesný uzáver análneho konečníka v kľude a súčasne i pri zmenšení umožní odchod stolice a plynov. Krv je odvádzaná priamo cez vnútorný zvierač do žíl pánve, alebo podkožnými žilami cez dolnú časť análneho kanála do podkožia v okolí. V útlom detskom veku, na rozdiel od dospelosti, je odtok smerom cez podkožné žily voľný, čo vedie niekedy prechodne k mäkkému zdureniu v oblasti konečníka po vyprázdení stolice. Tento jav zaniká s vekom. Poslizničné vankúšiky v análnom kanáli sú pevne fixované k svalovine zvierača pruhom tkaniva, ktorý odoláva sklzným silám pri vyprázdňovaní stolice.

Hemoroidy, ktoré robia typické ťažkosti, vznikajú v mieste normálnych análnych vankúšikov ako dôsledok dvoch faktorov:

  • zvýšená náplň krvou a jej nedostatočné vyprázdňovanie (následok je krvácanie)
  • oslabenie tkaniva výstelky (následok - vyklenovanie uzlov z konečníka)

Preplnenie krvou je zapríčinené zvýšeným tlakom vnútorného zvierača, ktorý brání normálnemu odtoku krvi z konečníka. Je to spôsobené hlavne v dôsledku psychických faktorov ako napätie, stres, úzkosť, chronická nespokojnosť a bolesť.

Prolaps - vyklenutie uzlov je spôsobené vrodenou slabosťou väziva, hormonálnou aktivitou v druhej polovici tehotenstva.

Ďaľšie faktory ako nedostatok pohybu, sedavé zamestnanie, nepravidelné a usilne vyprázdňovanie stolice, spôsob stravovania, alkohol, účinok chladu a nadmerná námaha nepriaznivo ovplyvňujú toto ochorenie, frekvencie obtiaží a závažnosti ťažkostí.

Prejavy

Prvým základným prejavom je krvácnie po stolici bez výraznejšej bolesti. Krv je jasnočervenej farby, býva na stolici, na papieri alebo môže odkvapkávať z konečníka.

Druhým prejavom je prolaps uzlov. Vyklenutie buď vznika iba pri stolici a uzol sa spontánne reponuje sám dovnútra (2. štádium), alebo si ho pacient musí zatlačiť sám (3. štádium), event. je trvalo prolabovaný, vtedy pacienta obťažuje sekréciou krvi a hlienu na prádle a pocit trvalého dyskomfortu. Bolesti vznikajú pri ich zápalových komplikáciách, pri trombotizácii.

Charakter hemoroidálnej choroby je cyklický - väčšina pacientov udáva niekoľkoročné obtiaže s hemoroidami , ktoré trvajú niekoľko dní až týždňov a potom dlhšie obdobie relatívneho pokoja.

Liečba

Na jednej strane nekomplikované a neprolabované hemoroidy s prejavom občasného krvácania nevyžadujú žiadnu liečbu. Mnohokrát stačí len do stravy zaradiť zložky s obsahom vlákniny, čerstvú zeleninu a ovocie a zvýšiť prívod tekutín. Dôležité je nepotláčať prvé nutkanie na stolicu a vypracovať si, najlepšie ranný, rytmus defekácie. Pri nadmernom strese je dobré, aby si pacient našiel určitú formu jeho kompenzácie, napr. športom.

Na druhej strane pre objemné uzly so závažným stupňom prolapsu a s výraznými kožnými riasami v okraji anu je najlepším riešením chirurgický výkon, ktorý spočíva v chirurgickom odstránení uzlov. Operácie sa vykonávajú v celkovej alebo zvodnej anestézii, vyžadujú si krátkodobú hospitalizáciu a hojenie 3 - 6 týždňov. Pre závažný stupeň prolapsu sliznice konečníka sa vykonáva operácia podľa Longa, ktorá využíva cirkulárny stapler - mechanický zošívač tkanív. Hospitalizácia i rekonvalescencia je po tomto zákroku kratšia ako po klasickej chirurgickej operácii.

Pacienti, ktorí sa nachádzajú medzi týmito dvoma krajnými možnosťami je väčšina a pre tých sú určené minimálne invazívne výkony ambulantného charakteru.

  1. AMI-HAL technika - presné sonografické (ultrazvukové) vyhľadávanie jednotlivých vetvičiek tepny ARS (hornej konečníkovej tepny) , ktoré zásobujú hemoroidálne uzly a ich cielené podväzovanie pomocou špeciálneho anoskopu a k nemu určenému šiciemu materiálu. Zákrok si nevyžaduje žiadnu anestéziu a pri jednom sedení sa vyriešia všetky vnútorné hemoroidálne uzly.
  2. Barronova technika - elatická ligatúra - aplikácia gumičky na stopku hemoroidu pomocou jednoduchého endoskopického prístroja. Dvojitý efekt - čiastočná redukcia hemoroidálneho tkaniva a jazva, ktorá fixuje zvyšok tkaniva k spodine. Zákrok si nevyžaduje anestéziu, ošetrenie uzlov sa robí v niekoľkých sedeniach, pri jednom sedení sa ošetruje vždy iba jeden uzol.
  3. Infračevená koagulácia - prístroj Hemoron - krátka expozícia koncentrovaného infračerveného svetla do oblasti bazy hemoroidu v zóne predpokladaných prívodných ciev a ich koagulácia. Zákrok nevyžaduje anestéziu, ošetrenie uzlov sa robí v niekoľkých sedeniach.
  4. Laser koagulácia - prístroj Laser - krátka expozícia nepolarizovaného laserového svetelného lúča. Metodika je obdobná ako u predchádzajúceho prístroja na infračervenú koaguláciu.
  5. Elektrokoagulácia - elektrokoagulačný prístroj - z uni alebo bipolárneho zdroja sa koaguluje oblasť bázy hemoroidu. Metodika je tiež obdobná ako vyššie.
  6. Kryoterapia - zmrazovanie pomocou sondy, ktorý využíva tekutý dusík. Dnes sa málo využíva.

Konzervatívna liečba - sedacie kúpele v dubovej kôre, používanie čípkov a mastí s použitím Detralexu je vhodná pri zvládnutí akútneho ataku, ale samotnú chorobu nevylieči.

Skúsenosti ukazujú, že pri správnej diagnostike a vylúčení iných ochorení, ktoré by mohli imitovať hemoroidálne ochorenie, sú polokonzervatívne, minimálne invazívne ošerenia hemoroidov na svojom mieste a dosahujú sa s nimi veľmi dobré liečebné výsledky.

AMI-HAL operácia hemoroidov

U nás málo známa, celosvetovo veľmi uznávaná liečba vnútorných hemoroidov 1. - 4. stupňa.

Dátum vzniku má zhruba pred 25 rokmi v Japonsku, odkiaľ sa rozšírila do USA, Austrálie a Európy. Na Slovensku sme boli jediné pracovisko, ktoré používalo tento prístroj. Teraz vykonávame operácie hemoroidov s radiofrekvenčným prístrojom Olympus Celon tzv. RFITTH technikou /viď aktuality/ .

Princíp liečby spočíva v tom, že pomocou špeciálneho anoskopu, na konci ktorého je sonografické (dopplerovské) čidlo, sa detekujú vyživujúce tepničky (cievky, privádzajúce krv do uzla), ktoré sa potom cieľene opichnú špeciálnym vláknom a podviažu. Operačný zákrok je prakticky nebolestivý, pretože sa opichujú cievky v hĺbke 2 - 4 cm nad linea dentata, čiže v oblasti konečníka, ktorá má len veľmi malé množstvo nervových zakončení. Pacient len pociťuje tlak anoskopu na stenu konečníka a prípadne tlak pri uzlení stehov. Zákrok trvá 20 - 30 minút v závislosti od počtu opichnutých cievok (4 - 7).

Komplikácia tejto liečby môže byť v podobe drobného krvácania ihneď po zákroku, ktoré sa ale v priebehu niekoľkých hodín zastaví. Iné komplikácie pozorované neboli.

Efekt liečby je v zastavení krvácania, bolestí a v zmenšení prolabovaných uzlov. Vznik recidívy je 5%.

Elastická - Barronova - ligatúra hemoroidov

Táto metóda je na Slovensku najviac využívaná v ambulantnej praxi. Nevyžaduje žiadnu prípravu, anestéziu, recidíva pri využití ako samostaného zákroku je 60 - 80% do 5 rokov.

Princíp liečby spočíva v tom, že do aplikátora elastických gumičiek sa klieštikmi alebo podtlakom vtiahne uzol a na stopku sa naloží pomocou aplikátora el. ligatúra. Tá priškrtí prívod krvi do podviazaného uzla. Tento za 2 - 5 dní odpadne.V tejto oblasti vznikne jazva, ktorá fixuje sliznicu ku spodine. Tento proces sa môže za mesiac opakovať až do ošetrenia všetkých uzlov.

Asi 2 - 5 dní po aplikácii môže byť pocit tlaku v konečníku, pocit cudzieho telesa, bolesť alebo nutkanie na stolicu. Bolesť dobre reaguje na bežné analgetika a sedací kúpeľ v horúcej vode.

Asi týždeň je doporučené mať kašovitú stolicu (nie vodnatú, hnačkovitú), ktorá sa dosiahne pomocou rôznych laxatív, najlepšie rastlinného pôvodu.

Najzávažnejšia komplikácia môže byť flegmóna (rozsiahly zápal) tejto oblasti, ktorý sa ale vyskytuje veľmi zriedkavo (zlomok promile). Prejavuje sa výraznými bolesťami, vysokými teplotami nad 38 °C a nemožnosťou sa vymočiť. Táto komplikácia si vyžaduje hospitalizáciu, vnútrožilnú aplikáciu antibiotik a podľa rozsahu i daľšiu liečbu. Najväčšie riziko je v prvých 3 - 4 dňoch od aplikácie gumičky. Pri obdobných problémoch je na mieste, ak pacient vyhľadá svojho lekára, ktorý mu robil tento zákrok a poradí sa s ním. Ako menej závažné krvácanie sa môže objaviť prolaps podviazaného uzla, trombóza tohto uzla alebo mierne krvácanie v čase, keď uzol za niekoľko dní od zaškrtenia odpadne.

Dobrá rada na záver: odložte dôležité rozhodnutia v deň zákroku na neskoršie, bežné aktivity sú dovolené, ale predsa len nepríjemný pocit event. pocit tlaku môžete cítiť.

Návrat späť


Hlavné menu: