Varixy - kŕčové žily

Popis :

Varixy alebo inak kŕčové žily sú rozšírené povrchové žily na dolných končatinách. Pôvod varixov je v 90 % zdedené ochorenie. Problémom je oslabenie steny žily a nedovieranie chlopní, ktoré by mali brániť spätnému toku krvi. Týmto mechanizmom krv v žilách stojí a rozširuje už predom oslabenú žilnú stenu. V takýchto žilách sa krv zráža a vytvára na pohľad nepekné výdute. K vytvoreniu varixov dopomáhajú aj iné ako genetické faktory napr. nadváha, sedavé zamestnanie a  ženské pohlavné hormóny(antikoncepcia). Na začiatku sú varixy len kozmetickým problémom ale neskôr môže nastať pocit ťažkých nôh, pocit nekľudných nôh, nočné kŕče, tvorba pigmentu, svrbenie, ekzémy až bércové vredy.

Diagnostika :

Predpokladom najlepšieho liečebného postupu je určenie správnej diagnózy, príčiny a rozsahu poškodenia , to platí pre každú chorobu, nevynímajúc varixy (kŕčové žily-KŽ ) dolných končatín. Za pravdu mi dá asi každý pacient, ktorý už mal raz alebo niekoľkokrát operované alebo inak liečené varixy a problémy má stále ďalej. 

Pri prvej návšteve u nás odoberieme anamnézu, zistíme charakter obtiaží, vyšetríme klinicky obe DK pacienta a dohodneme si termín na sonografické vyšetrenie ( neinvazívne vyšetrenie) s farebným duplexným sonografom. Sonograficky sa zisťuje, ktoré miesta v žilnom riečisku DK sú poškodené, kde nastáva v toku žilnej odkysličenej krvi spätný tok(reflux) a prúd krvi netečie fyziologicky z povrchového žilného systému do hlbokého žilného systému ale opačne.

Následne po dohovore s pacientom navrhneme kombináciu konzervatívnej a  chirurgickej liečby. 

Liečba : 

Pacientom ponúkame kozmetickú liečbu varixov, ktorá však vyžaduje jednoznačne spoluprácu pacienta (telesná váha, pohybové aktivity) a musí byť v kombinácií s preventívnou konzervatívnou terapiou. Ochorenie žíl je celoživotné, preto je treba dodržiavať zásady prevencie aj v budúcnosti. 

Konzervatívna liečba je založená na : 

 • Nosenie kvalitných kompresívnych, elastických, zdravotných pančúch, ich dĺžku a stupeň kompresie určíme a pančuchy predpíšeme. Pred a po operácií je nutné ich pravidelné nosenie /minimálna doba nosenia pančúch po operácii je 1mesiac/

 • Medikamentózna terapia je ďalšia možnosť konzervatívneho postupu avšak je treba si uvedomiť, že lieky v rôžnych formách ( tabletky, gély, masti... ) varixy nevyliečia ale môžu zmierniť príznaky ako sú : pocit ťažkých nôh,  modriny, opuch, zápal. Lieky predpisujeme hlavne v letnom období kedy počasie a letné teploty nedovoľuje nosiť kompresné pančuchy.

Radikálna liečba

Je najefektívnejším a vlastne jediným spôsobom, ako sa prakticky definitívne zbaviť kŕčových žíl. S ohľadom na celkový zdravotný stav, je možné tieto zákroky vykonávať do vysokého veku pacienta. 

 • RFITT - technika (RFA) : ( rádiofrekvenčná termoablácia kmeňových žíl ) - posledných 7 rokov vykonávame operácie kŕčových žíl pomocou prístroja OLYMPUS CELON. Technika je identická ako laserová operácia (EVLA endovenózna laserová ablácia), ale má podľa viacerých štúdií menej nežiadúcich účínkov. Vďaka predoperačnej sonografickej diagnostike a sonomapovaniu vykonávame potom cielene operačne intraluminálnu /vnútrožilnú/ termálnu oklúziu /uzáver/ insuficientnej /nedostatočnej-nefunkčnej/ veľkej alebo malej skrytej žily (VSM,VSP), ktoré bývajú najčastejšou príčinou varixov DK. Následne jednotlivé varixy odstraňujeme pomocou drobných kožných vpichov " Mullerovou technikou " háčikom. Výkon prevádzame v rámci jednodňovej chirurgie v Bánovciach nad Bebravou v celkovej anestéze (s výnimkou rizikových pacientov, kedy pristupujeme k lokálnej anestéze)

 •  CHIVA metóda (Cure Conservatrice et Hemodynamique de l'Insufficience Veineuse en Ambulatoire) : je moderný miniinvazívny chirurgický výkon, ktorý je veľmi šetrný a jemný natoľko, že návrat do normálneho životného režimu je otázkou niekoľkých dní. Pooperačné kozmetické hľadisko, ktoré je nemej dôležité, je v porovnaní s klasickou chirurgickou liečbou veľmi dobré. Táto francúzska metóda spočíva v cielených podväzoch v miestach, kde sa sonograficky preukáže reflux ( spätný tok krvi ) . Poškodené žily sú odstránené a nepoškodené zdravé žily sú ponechané v tele.

 • Sklerotizácia : Tento druh liečby je vhodný buď ako samostatný výkon pri sonograficky negatívnom náleze refluxných miest na kmeňových žilách(VSM,VSP) a i napriek tomu prítomnosti varixov od 1mm - 10mm, alebo ako doplnok po vykonanej operačnej liečbe ku kozmetickému doriešeniu operovanej končatiny, či ako liečba recidívy varixov po predchádzajúcich v minulosti vykonaných operáciách. Aplikuje sa sklerotizačná látka Aethoxysklerol v koncentrácii od 0,5% po 3% prísne intravazálne (do vnútra žily) pod usg kontrolou  a následnou niekoľkotýždňovou kompresiou zdravotnou pančuchou alebo elastickým obväzom (1-4 týždňe v závislosti od aplikovanej koncentrácie preparátu) dochádza k efektu zlepenia stien žily, k jej nepriechodnosti a zániku.

 • Laserová metóda : je najmodernejšia metóda v odstraňovaní tzv. metličiek- teleangiektázií a retikulárnych žíl). Sú to malé rozšírené povrchové žilky v koži, v ktorých sa nachádza malé množstvo krvi a preto robia na povrchu kože nepekné zafarbenie. Laserové lúče dokážu tieto žilky odstrániť ,avšak len jeho určitá vlnová dĺžka a presne daný charakter impulzu. Viac o tejto metóde sa dozviete tu : 

Príprava pacienta :

Pred operáciou je nutné vysadiť :

 • ženské hormonálne lieky ( antikoncepciu ) minimálne 1mesiac pred operáciou

 • 7-10 dní pred operáciou lieky na riedenie krvy ( Anopyrin, ACP, Aspirin, Preventax, Stadapyrin,Ticlid, Orfarin, Warfarin, Trombex... ) 2dni (Eliquis, Xarelto,Pradaxa, Arixtra, Clopigamma, Lixiana... ) event. ich nahradiť podávaním injekcií s LMWH ( Fraxiparine, Clexane, Clivarine, Fragmin... ) ak si to Váš zdravotný stav vyžaduje 

Operačné zákroky :

 • Ak sú menšieho rozsahu, vykonávame ich na našom domácom chirurgickom pracovisku v Novom Meste nad Váhom v lokálnej alebo zvodnej anestézií.

 • Ak sú väčšieho rozsahu a vyžadujú si celkovú anestéziu, výkon robíme na našom zmluvnom pracovisku, na chirurgickom oddelení v Bánovciach nad Bebravou (JZS v chirurgii) . Pri tomto type anestézie je potrebné mať interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 7dní.

Po operácií pacienti nosia podľa rozsahu operačného zákroku elastickú zdravotnú pančuchu po dobu 4 týždňov (prvých 10dní nonstop). Potom si dávajú pančuchu iba v období, kedy sú ich DK vystavené statickej záťaži- napr. pri dlhodobom státí alebo sedení. Bezprostredne po operácií nie je žiadúce opaľovanie operovanej končatiny (cca 1 mesiac od zákroku).

Prevencia :

Najlepšia prevencia trombózy a embólie, ktorých príčinou môžu byť aj neliečené varixy a následne vznik bércových vredov je komplexná starostlivosť a aj operácia kŕčových žíl.

Tento program prevencie a liečby KŽ zahŕňa : 

 1. Precízne ultrazvukové vyšetrenie žilného systému DK

 2. Dôkladné interné predoperačné vyšetrenie aj s vyšetrením hemokoagulácie (zrážanlivosť krvi) a anesteziologické predoperačné vyšetrenie

 3. Podávanie liekov, ktoré znižujú riziko embólie

 4. Miniinvazívna operácia varixov

 5. Rýchla mobilizácia pacienta po operácií

 6. Kompresia operovanej aj neoperovanej končatiny 

Prečo práve my ?

Každý typ postihnutia povrchového systému žíl ma svoj presný spôsob liečby. Varixy vhodné na operáciu nie je vhodné sklerotizovať, pretože po sklerotizácii nie je požadovaný kozmetický efekt a recidíva je takmer 100%. A ešte navyše v mieste podania sklerotizačnej látky nemožno úspešne zasiahnúť operačne. U väčších žiliek je tiež použitie NdYag lasera bez efektu.

Ale všetky spôsoby liečby - klasická chirurgická liečba, RFITT/RFA/, CHIVA, sklerotizácia a laserterapia, ak sú správne indikované a  prevedené, nie sú metódy konkurenčné, ale doplňujúce a v kombinácii zodpovedného a skúseného lekára dávajú výborné výsledky. A to je náš cieľ.

MUDr. Roman Samek

Kontakt

Piešťanská 2549/4

Nové Mesto nad Váhom 

915 01

 • Facebook

© Copyright 2019, BEROSA, spol.s r.o